Despre noi

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE REUMATOLOGIE PEDIATRICĂ – REMEMBER … RETROSPECTIVE… REALIZĂRI

 

În 2015 s-au împlinit 10 ani de când medicii cu preocupări în domeniul reumatologiei pediatrice au înființat Grupul de Lucru pentru Reumatologie Pediatrică (GLRP), afiliat, la aceea dată, Societății Române de Reumatologie (SRR). Această Societate, prin președintele în exercițiu de atunci – Dl. Prof. Dr. Horațiu Boloșiu – a oferit, cu ocazia Congresului Național de Reumatologie de la Craiova (2004), sprijinul și încurajarea pentru colegii pediatri de a inființa o organizație proprie.

Misiunea de pionierat și-au asumat-o Dl. Conf. Dr. Nicolae Iagăru și D-na Dr. Mariana Ștefan prin organizarea – într-o primă etapă- a unui Atelier de lucru (12.11.2005), desfășurat în amfiteatrul Institutului pentru Ocrotirea Mamei si Copilului “Alfred Rusescu “ din București.

Cu aceasta ocazie s-a înființat GLRP și au fost dezbătute urmatoarele teme:

-  Înființarea Registrului Național pentru boli reumatice pediatrice, proiect prezentat de Dr. Mariana Ștefan.

- Introducerea în practica pediatrică a evaluării activității bolii în Artrita idiopatica juvenilă (AIJ) pe baza unor scoruri, prezentată de Conf. Dr.N.Iagaru.

- Redactarea ghidului de practică pentru AIJ – prezentată de Prof. Dr. M. Nanulescu.

Anul 2009 a reprezentat, încununarea efortului depus, prin trecerea de la GLRP, la înființarea Societății Române de Reumatologie Pediatrică (SRRP). Membrii fondatori care și-au asumat acest început de drum au fost : Conf. Dr. Nicolae Iagăru, Conf. Dr. Denisa Predețeanu, dr. Mariana Ștefan și dr. Alexis Cochino. La baza dobândirii personalității juridice a stat Statutul Societății care, printre primele obiective a cuprins diseminarea cunoștințelor referitoare la bolile reumatismale precum și stimularea cercetării în vederea alinierii la standardele internaționale în domeniu. În acest scop SRRP a organizat începând din 2011 Conferințele Naționale de Reumatologie Pediatrică.

  1. Prima Conferință Națională de Reumatologie pediatrică a avut loc între 19-21 mai 2011 la București, sub coordonarea d-lui Conf. Dr. Nicolae Iagăru. Tema acestei prime ediții a fost: “Artrita idiopatică juvenilă: realități și perspective”.
  2. A doua ediție a Conferinței Naționale și-a derulat lucrările între 6-8 iunie 2013 la Cluj-Napoca, sub coordonarea Conf. Dr.Călin Lazăr. Tema manifestării : “Actualități în reumatologia pediatrică”.
  3. A III-a Conferință Națională cu participare internațională a SRRP a avut loc la Iași în perioada 27-29 mai 2015. Coordonatorul acestei ediții a fost Prof. asoc. Dr.Constantin Ailioaie iar tematica: “Noutățiși perspective în reumatologia pediatrică”.

La fiecare dintre aceste manfestări, precum și pe toată durata existenței sale, SRRP s-a bucurat de sprijinul permanent al Societății Române de Reumatologie și în special al D-nei Conf. Dr. Denisa Predețeanu ale cărei sfaturi și îndemnuri au condus Societatea noastră spre parcursul ascendent pe care îl înregistrează astăzi.

Cu ajutorul și sub îndrumarea Conf. Dr. Călin Lazăr – coordonator național PRINTO pentru România, o parte din membrii SRRP au participat la studii internaționale în domeniul reumatologiei pediatrice, coordonate de două organizații specializate în cercetare – PRINTO (https://www.printo.it/) si PReS     (http://www.pres.eu/).

O reușită deosebită a Societății a reprezentat-o finalizarea demersurilor către Ministerul Sănătății, în obținerea – în anul 2012- a Atestatului de Studii Complementare în Reumatologia Pediatrică de către pediatrii din centrele universitare cu preocupări în domeniu.

De asemenea, eforturile membrilor Societății sprijiniți de Asociațiile de pacienți s-au materializat în introducerea pe Lista medicamentelor biologice, a noi agenți biologici necesari in tratamentul AIJ (Ordinele CNAS 524/2015 și 1379/2015).

Conducerea SRRP în perioada 2009-2013 a fost asigurată de Biroul executiv format din:

- Președinte: Conf. Dr. Nicoale Iagăru.

- Vicepreședinte: Dr. Mariana Ștefan.

- Secretar: Dr. Andreea Militaru Somogyi.

În perioada 2013-2019 Biroul Executiv a fost alcătuit din :

- Președinte: Conf. Dr. Călin Lazăr.

- Vicepreședinte: Dr. Mariana Ștefan.

- Secretar : Dr. Matilda Laday

În prezent, structura de conducerea SRRP este formată din:

- Președinte: Dr. Mariana Ştefan

- Vicepreședinte: Dr. Mihaela Sparchez

- Secretar: Conf. Dr. Călin Lazăr


 

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE REUMATOLOGIE PEDIATRICĂ – OBIECTIVE

- sa intreprinda noi demersuri in vederea recunoasterii subspecialitatii de reumatologie pediatrica
- sa promoveze o mai buna cunoastere a bolilor reumatice pediatrice in tara noastra
- sa stimuleze cercetarea stiintifica in acest domeniu
- sa asigure protocoale si ghiduri de buna practica
- sa asigure oportunitati pentru pregatirea medicilor prin organizarea unor manifestari stiintifice (simpozioane, conferinte, congrese) si facilitarea accesului la publicatii medicale

 

SRRP isi propune de asemenea sa asigure o cat mai larga deschidere prin contacte cu societati medicale similare din tara (Societatea Romana de Reumatologie, Societatea Romana de Pediatrie) si din strainatate : PReS (Paediatric Rheumatology European Society), PRINTO (Paediatric Rheumatology International Trials Organisation), EULAR (European League Against Rheumatism), ACR (American College of Rheumatology) si altele.

Pregnancy Miracle Review | Paleo Recipe Book Review | Guide to Paleo Review | Venus Factor Review | Creare site web ieftin | Design web Wordpress | San Antonio Web Design