Pe scurt, despre Congresul SRRP 2019

In perioada 9-11 mai a avut loc la Târgu Mureș cea de-a V-a Conferință Națională a Societății Române de Reumatologie Pediatrică. În deschideerea lucrărilor Prof. Dr. Simona Rednic – președintele ales al Societății de Reumatologie din România a reafirmat sprijinul pe care această organizație îl oferă reumatologiei pediatrice din țara noastră. Conf. Dr. Călin Lazăr președintele SRRP a prezentat succint date despre progresul din ultimii ani al acestei tinere discipline pediatrice. Au fost amintite: introducerea noilor protocoale terapeutice de tratament biologic în artrita idiopatică juvenilă, dezvoltarea site-ului SRRP, aprobarea atestatului de reumatologie pediatrică (program de pregătire deschis din 2019 atât medicilor pediatri cât și medicilor reumatologi), deschiderea Registrului Național pentru artrita idiopatică juvenilă.     

Cu peste 120 de participanți și lectori, Conferința a demonstrat că reumatologia pediatrică din România este pe un drum ascendent , indeplinind obiectivele SRRP formulate în urmă cu 10 ani. In cele 3 zile au fost prezentate 45 lucrări care au prezentat date din cazuistica personală a lectorilor și date actuale din literatura de specialitate. A fost remarcată o prezență numeroasă din partea tinerilor medici (specialiști și rezidenți) , aspect care a confirmat interesul crescând al reumatologilor și pediatrilor pentru acest capitol de patologie. Au fost apreciate prezentările de cazuri și au fost foarte utile discuțiile purtate după fiecare prezentare , care au permis participanților să beneficieze de experiența celor care au în îngrijire copii cu boli reumatologice.

Reumaped 2019

Ședința de lucru a Societății de Reumatologie pediatrică a stabilit locul de desfășurare al celei de-a VI-a ediții a conferinței SRRP (București ,2021) și a ales persoanele nominalizate pentru funcțiile de conducere ale Societății. Pentru următorul mandat acestea sunt : Președinte SRRP – dr. Mariana Ștefan (București), Vicepreședinte SRRP – dr. Mihaela Spârchez (Cluj-Napoca), secretar – Conf. Dr. Călin Lazăr (Cluj-Napoca). Urăm succes noii echipe de conducere care va avea sarcina să continue dezvoltarea acestei ramuri a pediatriei românești în viitorii ani.

Parteneri
© 2022 SRRP. Toate drepturile rezervate